Elektroinštalácie

Rozsah činností v oblasti elektromontážnych prác zahŕňa:

Oblasť slaboprúdu

 • inštalácie a montáž počítačových sietí
 • inštalácie a montáž evakuačných rozhlasov
 • inštalácie a montáž technológií na meranie a reguláciu fyzikálnych veličín

Oblasť silnoprúdu

 • rekonštrukcie a nové inštalácie bleskozvodov
 • rekonštrukcie a nové inštalácie elektrických rozvodov
 • elektrické prípojky
 • inštalácie, montáž a pripájanie elektrických strojov a zariadení
 • výroba a montáž rozvádzačov
 • revízie elektrických zariadení

Referencie

 • HUPRES výroba plastových okien a dverí – výrobná hala, Preseľany
 • VANČO A KRAJČOVIČ výroba izolačných skiel – výrobná hala, Jacovce
 • DVOŘÁKOVA GALERIE – subdodávka montáže evakuačného rozhlasu a EPS, Plzeň
 • INTERSPAR – subdodávka časti silnoprúdovej inštalácie, Ostrava
 • BRNO BUSINES PARK – silno a slaboprúdová inštalácia, Brno
 • SONY NITRA – subdodávka časti silnoprúdových inštalácií vo výrobných a administratívnych priestoroch, Nitra
 • POLYFUNKČNÝ DOM DÚBRAVKA – subdodávka časti silnoprúdovej inštalácie, Bratislava
 • ŠĽACHTITEĽSKÁ STANICA HORNÁ STREDA – rekonštrukcia a prestavba administratívnej budovy na ubytovňu, Horná Streda
 • ZDRUŽENÁ STREDNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA A NÁBYTKÁRSKA – rekonštrukcia bleskozvodov na budovách školy, Topoľčany
 • VÍTKOVSKÉ STAJNE s.r.o – Liehovar – návrh a dodávka merania teplota tlaku, ovládanie technológie destilačného zariadenia, Vítkovce
 • prerábanie bytových jadier a inštalácie v rodinných domoch