Firma ako taká začala samostatne pôsobiť na trhu od roku 2004 a založil ju Ing. Martin Tarčák, ktorý v oblasti elektrotechniky pôsobí od roku 1998. Postupne sa vyprofiloval a v súčastnosti sa sústreďuje na oblasť silnoprúdu, slaboprúdu, využívanie obnoviteľných zdrojov energií a inžinierskych služieb.

Pri realizáciách sa snažíme využívať produkty vyrobené na Slovensku. Našou najväčšou prioritou je spokojnosť zákazníka, o čom svedčí i minimum finančných prostriedkov investovaných do reklamy, pretože najlepšou a najlacnejšou reklamou je spokojný zákazník.

Poskytujeme konzultačnú a poradenskú činnosť, návrhy riešení podľa kritérií stanovených zákazníkom. Spracovanie projektovej dokumentácie podľa požiadaviek zákazníka.

Elektroinštalácie a systémy

Napíšte nám